WINIARSKA BAHICZNA OKLADKAW 2019 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Epigram ukazała się pozycja Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe. Autorami są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego: Dorota Angutek, Artur Kinal, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Magdalena Pokrzyńska, Agnieszka Urbaniak.

Jest to pierwsze w piśmiennictwie poświęconym zielonogórskiej tradycji winiarskiej tak szeroko zakrojone kompendium wiedzy. Podkreślić też należy, że dostarcza nowej i aktualnej wiedzy o lubuskim winiarstwie. Sądzę, że długo będzie ono służyć jako podstawowe źródło naukowych ustaleń w tym zakresie dla ewentualnych dalszych badań […]. Będzie tez wykorzystywane w edukacji regionalnej i jako „podręcznik” do uzyskiwania samowiedzy regionalnej mieszkańców Zielonej Góry i przyległego obszaru. Z tego choćby względu może liczyć na poczytność i zainteresowanie szerokiego kręgu czytelników, tym bardziej, że książka została zaopatrzona w fotografie wizualizujące i dokumentujące szereg dokonanych przez Autorów ustaleń […].
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Grada