19 września 2019
Sala im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (parter)

10.00-10.30 Otwarcie konferencji
dr Andrzej Buck
(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)
prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk)

Sesja przedpołudniowa
Moderator: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

10.30-10.50
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Winiarstwo lubuskie jako odrodzony proces społeczny

10.50-11.10
dr hab. Dorota Angutek (Uniwersytet Zielonogórski)
Ponowoczesna ekspresja i recepcja bachicznej tradycji w Zielonej Górze na tle antycznych dionizjów i bachanaliów

11.10-11.30
dr Magdalena Pokrzyńska (Uniwersytet Zielonogórski)
Współczesne winiarstwo zielonogórskie: powroty w kulturze

11.30-11.50
Przemysław Karwowski (Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”)
Rola przestrzeni medialnej w odrodzeniu lubuskiego winiarstwa

11.50-12.20 Dyskusja

12.20-12.50 Przerwa kawowa

Sesja popołudniowa
Moderator: prof. dr hab. Grażyna Gzella
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.50-13.10
Tomasz Kowalski (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Motywy winiarskie w krajobrazie przestrzennym i społecznym Zielonej Góry  

13.10-13.30
dr Arkadiusz Cincio (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Spacery winiarskie jako forma promocji winiarskiego dziedzictwa Zielonej Góry

13.30-13.50
dr Sylwester Woźniak (Polskie Towarzystwo Historyczne)
Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Od wytwórni win do cerkwi greckokatolickiej. Winiarskie korzenie budownictwa sakralnego budynku przy ul. Boduena 1 po 1989 roku

13.50-14.10
dr Alina Polak-Woźniak (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
...in Hungaria natum, in Polonia educatum”, czyli o paszportach winnych z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

14.10-14.30
dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Archiwalia i druki dotyczące wina i winiarstwa na polskich aukcjach antykwarycznych

14.30-14.50
Roman Wojciechowski (Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, Sopoteka)
Winiarstwo lubuskie - możliwości badania potencjału informacyjnego stron internetowych. Analiza na bazie dostępnych narzędzi

14.50-15.10
dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)
Winiarstwo. Inspiracje obecne w kulturze lubuskiej

15.10-15.40 Dyskusja

15.40 Przerwa obiadowa

19.00 Uroczysta kolacja

 

 

20 września 2019
Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

10.00-10.30
Zwiedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Sesja przedpołudniowa
Moderator: dr. hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
(Uniwersytet Zielonogórski)

10.30-10.50
Monika Lobodášová (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Słowacja)
Región Nitra - kraj histórie, slnka, vody a vína 

10.50-11.10
Misa Milosavljević (Biblioteka Publiczna im. Stefana Prvovenčani, Kraljevo, Serbia)
Dejan Aleksić (Biblioteka Publiczna im. Stefana Prvovenčani, Kraljevo, Serbia)
Wines of Serbia

11.10-11.30
prof. dr hab. Jan Malicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Nie tylko w Lubuskiem. Fenomen kulturowy Akademii Wina w Promnicach k. Pszczyny

11.30-11.50
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tradycje winiarskie w Świetokrzyskiem w perspektywie mediów

11.50-12.10
dr Marin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Wino w staropolskim mieście. Kontekst historyczno-kulturowy

12.10-12.30
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Stefan Falimirz o winie i jego właściwościach na kartach poradnika "O ziołoach i mocy ich" (1534). Kontekst edytorsko czytelniczy

12.30-12.50
prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr Ewa Wójcik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Chory albo człowiek przez trudy mocno zmordowany przez szklankę wina, która zdrowego tylko rozweseli, upojonym zostaje: wino i winiarstwo w XVIII. i XIX. wiecznych periodykach popularnonaukowych

12.50-13.20 Dyskusja

13.20-13.50 Przerwa kawowa

Sesja popołudniowa
Moderator: dr Andrzej Buck
(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)

13.50-14.10
dr hab. Izabela Krasińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
O winie z perspektywy polskojęzycznych czasopism abstynenckich z lat 1843-1914

14.10-14.30
dr Marta Pękalska (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu)
Wino w przepisach (reskryptach) kuchennych, gospodarczych XIX – pocz. XX w. ze zbiorów ossolińskich – próba rekonesansu

14.30-14.50
dr Sabina Kwiecień (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Winiarstwo w świetle codziennej prasy katolickiej do 1918 roku 

14.50-15.10
Katarzyna Łuszcz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)
dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)
Czasopisma winiarskie w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

15.10-15.40 Dyskusja

15.40 Lunch

 

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO