Ikigai Sushi and RamenLubuskie Centrum Winiarstwa zostało otwarte w październiku 2015 r. Budowa Centrum – głównego punktu na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu - była najważniejszym zadaniem projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”, które w poprzedniej kadencji zrealizował zarząd województwa. W Zaborze działa też największa, licząca 35 ha, samorządowa winnica w Polsce. Swoje uprawy prowadzi tutaj 13 winiarzy. Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa był rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integracja środowisk winiarskich oraz odradzanie tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na tych terenach. Centrum spełnia funkcję reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjna oraz muzealną i stanowi także bazę naukowo-dydaktyczną umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarskim.

WINIARSKA BAHICZNA OKLADKAW 2019 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Epigram ukazała się pozycja Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe. Autorami są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego: Dorota Angutek, Artur Kinal, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Magdalena Pokrzyńska, Agnieszka Urbaniak.

Jest to pierwsze w piśmiennictwie poświęconym zielonogórskiej tradycji winiarskiej tak szeroko zakrojone kompendium wiedzy. Podkreślić też należy, że dostarcza nowej i aktualnej wiedzy o lubuskim winiarstwie. Sądzę, że długo będzie ono służyć jako podstawowe źródło naukowych ustaleń w tym zakresie dla ewentualnych dalszych badań […]. Będzie tez wykorzystywane w edukacji regionalnej i jako „podręcznik” do uzyskiwania samowiedzy regionalnej mieszkańców Zielonej Góry i przyległego obszaru. Z tego choćby względu może liczyć na poczytność i zainteresowanie szerokiego kręgu czytelników, tym bardziej, że książka została zaopatrzona w fotografie wizualizujące i dokumentujące szereg dokonanych przez Autorów ustaleń […].
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Grada

lubuski szlak wina2Lubuski Szlak Wina i Miodu to szlak turystyczny łączący obiekty związane z produkcją wina i miodu położone na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego (Jakubów), wielkopolskiego (Grodzisk Wielkopolski), zachodniopomorskiego (Dargomyśl) oraz w Niemczech (Schenkendöbern w Brandenburgii). Ma na celu promocję wpływającą na pozytywny wizerunek województwa lubuskiego i Polski w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz udostępnienie szerokiej grupie turystów polskich oraz zagranicznych informacji na temat sztandarowego produktu turystycznego województwa lubuskiego. Na szlaku można się przespać, napić boskiego trunku, posmakować pszczelarskich wyrobów. Pomysł dostał wyróżnienie na targach turystycznych Zatur. Więcej informacji na temat szlaku znajduje się na stronie: http://szlakwinaimiodu.pl/pl