Rada Programowa:
dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),grapes 2032838 1920
dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),
prof. dr hab. Grażyna Gzella,
prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
dr Dawid Kotlarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
prof. Ph Dr. Jiří Trávníček (Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej),
prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Komitet Organizacyjny:
Anna Polus (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
dr Paweł Kalisz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
dr Paweł Karp (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Monika Simonjetz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).